ใช้ชีวิตยุคโควิดแบบไหนให้ห่างไกลโรค

ยุคโควิดใช้ชีวิตแบบไหนดีให้ห่างไกลจากโรคและการติดเชื้อ เชื้อไวรัส covid-19 ยังเรียกได้ว่าหลากหลายประเทศทั่วโลกนั้นต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแล้วนั้นมนุษย์อย่างเรายังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เพื่ออยู่ในสังคมและยุคที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆ เหล่านี้ให้ได้อีกด้วย ชีวิตวิถีใหม่หรือการใช้ชีวิตแบบ New Normal คือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่หลายคนทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้ออกมา จากการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมคือการสามารถเดินออกจากบ้านการเดินทางไปทำงานการเดินทางไปโรงเรียน การใช้ชีวิตปกติทั่วไปโดยไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย สามารถเดินทางไปไหนก็ได้อย่างที่ต้องการแต่ในปัจจุบันเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้านไปจนถึงการเว้นระยะห่างสำหรับบุคคลการหมั่นล้างมือบ่อยการเช็ดมือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลจนถึงรูปแบบการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตต่างๆ มากมาย ทั้งในเรื่องของการทำงานการเรียนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเกิดเป็นวิธีใหม่ในการดำรงชีวิตหรือที่เรารู้จักใครในรูปแบบของ New Normal เทคนิคการใช้ชีวิตแบบ New Normal มองโลกในแง่บวก ถึงแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 จะยังไม่ตายลงไปอย่างไรก็ตามหากเรามองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกอยู่สม่ำเสมอเราจะพบเห็นได้ว่าขณะนี้ปัจจุบันมีการผลิตวัคซีนออกมา อีกทั้งเรายังสามารถได้ทำอะไรใหม่ๆ เช่นการ work from home การอยู่บ้านพร้อมทำกิจกรรมการทำงานต่างๆ ภายในที่อยู่อาศัยของตัวเองหมายความรู้สึก relax จากการทำงานแบบ work form Home จำได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหลายคนก็ได้มีการหันมาเรียนในรูปแบบออนไลน์กันมากยิ่งขึ้นก็ทำให้สามารถได้รับสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ 2. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แน่นอนว่าในการดำเนินชีวิตแบบ New Normal รูปแบบใหม่มีหลายคนที่ต้องทำงานในรูปแบบฟอร์มโฮมและเรียนแบบออนไลน์ทำให้มีเวลาว่างในการทำกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน นอกเหนือจากเวลางานหรือเวลาเรียนเวลาตรงนี้คุณสามารถเลือกทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบหรือต่อยอดสิ่งที่คุณต้องการได้ถือเป็นการ relax ตัวเองหลังจากเรียนและทำงานเสร็จ การใช้ชีวิตในรูปแบบ New Normal ในยุคปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถปรับตัวให้เราดำเนินชีวิตในรูปแบบ […]