About My First Info

เพราะข่าวจริง ที่มาก่อนเป็นเรื่องที่ควรอ่านก่อนเป็นอันดับแรก และผู้ที่เจอข่าวจริงมักจะแชร์ข่าวเหล่านี้ เพื่อไม่ให้ “Fake News” ได้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ และนี่คือจุดเริ่มต้นของ Myfirstinfo.com เช็คข่าวจริง ทิ้งข่าวลวง

 

เราเป็นเว็บข่าวสารที่พูดถึงเกี่ยวกับทุกเรื่อง โดยมีความเที่ยงตรงมากที่สุด นำเสนอข่าวสารความจริง รวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆในสังคมไทย เพื่อไม่ให้ข่าวปลอมได้มีโอกาสถูกแชร์ออกไปได้

ทีมงานให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ไม่หลอกลวง และข้อมูลที่สามารถนำมาย่อยน่าเชื่อถือได้ และนี่คือต้นกำเนิดของ My First Info