ไขข้อข้องใจ! สรุปราคาวัคซีนที่แต่ละประเทศต้องจ่าย เท่าไหร่บ้าง?

ค่าวัคซีนแต่ละประเทศกี่บาท – สั่งซื้อกันเท่าไหร่?

ในขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กันอยู่ ซึ่งถึงแม้ว่าจะยังไม่มียาที่จะสามารถช่วยยับยั้งโรคนี้ได้ แต่ในขณะนี้หลาย ๆ ประเทศก็ได้มีการผลิตวัคซีนที่จะเข้ามาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายของคน แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างภูมิคุ้มกัน และผู้รับวัคซีนทุกคนก็ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจโควิดที่บ้านเมื่อมีอาการ รวมไปถึงปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดจึงจะทำให้วัคซีนได้ผลลัพธ์ที่ดี

ซึ่งในขณะนี้หลาย ๆ ประเทศก็กำลังพยายามเร่งฉีดวัคซีนให้กับคนในประเทศให้ได้มากที่สุด เพื่อหวังให้คุณในประเทศได้ห่างไกลจากโรคร้าย โดยรอยเตอร์สก็ได้มีสรุปราคาค่าวัคซีนที่แต่ละประเทศต้องจ่าย

AstraZeneca : ราคา – จำนวน ที่แต่ละประเทศต้องจ่ายเงินสั่งซื้อ

 • สหราชอาณาจักร : ราคาประมาณ 3 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อจำนวน 100 ล้านโดส)
 • สหภาพยุโรป : ราคาประมาณ 3.5 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อจำนวน 300 ล้านโดส)
 • อินเดีย : ราคาประมาณ 2.03 ถึง 7.95 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อจำนวน 210 ล้านโดส)
 • แอฟริกาใต้ : ราคาประมาณ 5.25 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อจำนวน 1.5 ล้านโดส)
 • สหภาพแอฟริกา : ราคาประมาณ 3 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อจำนวน 100 ล้านโดส)
ค่าวัคซีนแต่ละประเทศกี่บาท - สั่งซื้อกันเท่าไหร่?
ค่าวัคซีนแต่ละประเทศกี่บาท – สั่งซื้อกันเท่าไหร่?

Bharat Biotech : ราคา – จำนวน ที่แต่ละประเทศต้องจ่ายเงินสั่งซื้อ

 • อินเดีย : ราคาประมาณ 2.03 ถึง 16.20 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อจำนวน 70 ล้านโดส)
 • บราซิล : ราคาประมาณ 294.30 ล้านเหรียญสหรัฐ (ต่อการสั่งซื้อจำนวน 20 ล้านโดส)
 • ประเทศอื่น ๆ : ราคาประมาณ 15 ถึง 20 เหรียญสหรัฐต่อโดส

CanSino : ราคา – จำนวน ที่แต่ละประเทศต้องจ่ายเงินสั่งซื้อ

 • ปากีสถาน : ราคาประมาณ 27.15 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อจำนวน 60,000 โดส)

Johnson & Johnson : ราคา – จำนวน ที่แต่ละประเทศต้องจ่ายเงินสั่งซื้อ

 • สหรัฐ : ราคาประมาณ 14.50 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อจำนวน 100 ล้านโดส)
 • สหภาพแอฟริกา : ราคาประมาณ 10 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อจำนวน 400 ล้านโดส)

Moderna : ราคา – จำนวน ที่แต่ละประเทศต้องจ่ายเงินสั่งซื้อ

 • สหรัฐ : ราคาประมาณ 15.40 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อจำนวน 300 ล้านโดส)
 • ประเทศอื่น ๆ : ราคาประมาณ 22 ถึง 37 เหรียญสหรัฐต่อโดส

Pfizer : ราคา – จำนวน ที่แต่ละประเทศต้องจ่ายเงินสั่งซื้อ

 • สหรัฐ : ราคาประมาณ 19.50 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อจำนวน 300 ล้านโดส)
 • สหภาพยุโรป : ราคาประมาณ 18.69 ถึง 23.52 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อจำนวน 600 ล้านโดส)
 • สหราชอาณาจักร : ราคาประมาณ 20.86 เหรียญสหรัฐต่อโดส
 • สหภาพแอฟริกา : ราคาประมาณ 6.75 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อ 50 ล้านโดส)
ค่าวัคซีนแต่ละประเทศกี่บาท - สั่งซื้อกันเท่าไหร่?
ค่าวัคซีนแต่ละประเทศกี่บาท – สั่งซื้อกันเท่าไหร่?

Sputnik V : ราคา – จำนวน ที่แต่ละประเทศต้องจ่ายเงินสั่งซื้อ

 • รัสเซีย : ราคาไม่ถึง 10 เหรียญสหรัฐต่อโดส
 • ปากีสถาน : ราคา ประมาณ 54.30 เหรียญสหรัฐต่อ 2 โดส
 • ฮังการี : ราคาประมาณ 9.95 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อจำนวน 2 ล้านโดส)

Sinopharm : ราคา – จำนวน ที่แต่ละประเทศต้องจ่ายเงินสั่งซื้อ

 • ฮังการี : ราคาประมาณ 37.5 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อ 5 ล้านโดส)
 • เซเนกัล : ราคาประมาณ 19 เหรียญสหรัฐต่อโดส (สั่งซื้อ 2 แสนโดส)

Sinovac : ราคา – จำนวน ที่แต่ละประเทศต้องจ่ายเงินสั่งซื้อ

 • บราซิล : ราคาประมาณ 10.30 เหรียญสหรัฐต่อโดส

ข้อมูลจาก : Posttoday

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *