Sex Toys ยังผิดกฎหมายในไทยจริงหรือ? แต่ขายกันเกลื่อนเมือง

ในขณะที่กฎหมายไทยยังคงเป็นแบบ Conservative หรือเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีของประเทศของเรานั้น แต่ในจังหวะเดียวกันกับธุรกิจจำหน่ายของเล่นผู้ใหญ่ อย่าง Sex Toys ยังคงมีขายกันเกลื่อนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลักลอบกระทำ เช่นเดียวกันกับ เว็บบาคาร่า, เว็บไซด์ไลน์ และ บุหรี่ไฟฟ้า

ทางการไทยได้ทำการเข้าจับกุมและยึด Sex Toys มากถึง 4000 ชิ้น ในปี 2020 ที่ผ่านมา แต่ผู้ที่ถูกลงโทษจะถูกปรับแค่เพียง 60,000 บาท และ จำคุก 3 ปี ซึ่งกฎหมายลักษณะนี้ อ้างอิงจากหลักของศาสนาพุทธ ซึ่งอาจเป็นเรื่องขัดแย้งอย่างยิ่งกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อันที่จริงแล้ว การใช้ Sex Toys เป็นเรื่องส่วนบุคคล ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ในเมื่อกฎหมายไม่อนุญาตให้จำหน่าย ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆก็คือตลาดมืด ที่แอบจำหน่ายกันอย่างเมามันส์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีหลักของศาสนาพุทธ เป็นเครื่องตั้งต้นในการพิจารณาคดี และการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ากาม และไม่เปิดการค้าเสรี เมื่อเทียบกันกับประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แต่ในขณะเดียวกันมีบาร์เหล้า และ อาบ อบ นวด หญิงขายบริการกันเกลื่อนเมือง

ซึ่งผลของการออกกฎหมายลักษณะนี้ ตลาดมืด การค้าขายกันใต้โต๊ะ ยังคงเติบโตต่อไป และผู้จำหน่ายของเล่นผู้ใหญ่ถูกจำกัดอยู่นอกวงการ ซึ่งอาจมีผลทำให้ เกิดอาชญากรรมทางเพศสูงขึ้น หรือไม่เช่นนั้น เราก็จะได้เห็น ธุรกิจไซด์ไลน์ อาบอบนวด และนวดกษัยเติบโตกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีเดียว

อ้างอิง, Thethaiger, Jerkunmai, Sanook.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *